Yönetmenlikler

Arıcılık Yönetmeliği

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Geleneksel ve Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Yönetmelik ekleri